Stále máme volná místa do 1. a 2. třídy. Napište nám e-mail a domluvíme se.

Základní škola,
která připravuje děti na budoucnost

Pracujeme s vnitřním světem dětí a bezpečně je seznamujeme s tím vnějším.

Soukromá škola na Praze 12 Kamýk

Spolupráce mezi ročníky

Maximálně 14 žáků v ročníku

Podporujeme osobní rozvoj dětí

Učíme děti tomu, co budou v životě doopravdy potřebovat

Škola nemusí být nezáživná a striktně rozdělená do jednotlivých předmětů.
Výuka může být zajímavá a podněcující zvídavost.
Žáci se nemusejí učit jen jen teorii, ale také dovednosti do života.
A samotné učení nekončí opuštěním školní budovy.
Svět kolem nás nám neustále staví do cesty výzvy a nové věci, na které je třeba reagovat, umět je vyhodnotit a naučit se s nimi v běžném životě počítat.

Připravujeme děti na budoucnost v rovině osobní, pracovní i společenské.

Čím je škola Děti budoucnosti jedinečná?

Vyučujeme integrovanou formou

V moderním světě je důležité kritické i logické myšlení a umění přemýšlet v souvislostech. Proto se u nás žáci učí projektově, nemáme vyučování dělené na jednotlivé hodiny. Díky tematickým projektům se děti učí přirozeně, několik předmětů zároveň, a navíc mezi nimi vidí vzájemné propojení. Když to jde, chodí se učit ven, kde například to, co právě probírají, mohou vidět naživo.

Objevování jedinečnosti a talentů každého dítěte

Ve škole máme jedinečný koncept pro rozpoznání talentů daného žáka a jejich rozvoje. Podporujeme každého tak, jak potřebuje, a s respektem k jeho individualitě vedeme jeho pokroky během vyučování. Díky tomu se u nás děti rozvíjejí a sledují své pokroky jak po vědomostní stránce, tak po stránce osobní. Poznávají a uvědomují si svou osobnost a pracují se svými silnými i slabými stránkami.

Podpora samostatného poznávání

Naším cílem je poskytovat dětem dostatek příležitostí ke zkoumání a objevování světa a jeho fungování. Způsobem vedení výuky pomáháme dětem, aby učení považovaly za přirozenou součást žití. Docházka do školy je pro ně přirozená a nenásilná. Provedeme je vzdělávacím procesem tak, že se budou cítit jeho součástí.

Umění zapojit se do kolektivu

Jako se v životě setkáváme s různě starými lidmi, stejně tak pracujeme s věkem dětí i my. Naše třídy jsou věkově smíšené. Tím podporujeme vzájemnou komunikaci, pochopení a podporu starších vůči mladším a naopak. Umění pracovat v kolektivu a schopnost dohodnout se vnímáme jako klíčové faktory k úspěšnému a spokojenému životu. O planetu i sebe navzájem musíme společně pečovat.

Transformujeme systém vzdělávání v České republice pro 21. století.

S žáky jdeme ještě dál

Pracujeme s emocemi a obavami

Pomáháme dětem, aby se naučily zvládat své emoce i obavy a věděly, že to, co cítí je v pořádku. Chceme, aby uměly projevit, co se jim honí hlavou a aby zvládly vyjádřit i negativní pocity. Když se naučí porozumět samy sobě, budou lépe rozumět i ostatním. Jejich reakce budou přiměřené situaci, a především budou vědět, že s emocemi se dá vždy pracovat a na nic nemusejí být samy.

Propojujeme se s inovativními firmami

Technologie jsou přítomností i budoucností naší doby. Neznamená to, že naše třídy budou vybavené sadou tabletů a každé dítě nad nimi stráví dopoledne. Technologie budeme využívat tak, aby nám ve škole bylo dobře a zapojíme je do výuky s rozumem. Díky našim vazbám a spolupráci s inovativními firmami uvidí žáci v rámci exkurzí moderní technologie na vlastní oči.

Udržitelnost a cirkulární ekonomika
u nás mají zelenou

Myslíme na budoucnost našich dětí i na planetu. K tomu nám pomáhá práce s inovativními firmami, ale i znalost přírody a jejího fungování. Ve škole budeme do běžného režimu dne zapojovat prvky cirkulární ekonomiky. Na školní zahradě budujeme společně s dětmi zázemí, které je učí, jak se chovat k přírodě a využívat rozumně toho, co nám dává.

O nás v číslech

Už pět let, od roku 2019, funguje projekt Děti budoucnosti.

Budova školy je sestavena z moderních buněk a ukrývá čtyři učebny.

Školu Děti budoucnosti založili tři společníci.

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme 1. a 2. třídu.

Každý následující rok otevřeme vždy jednu třídu navíc.

Praktické informace v kostce

 • Jsme soukromá škola a díky tomu poskytujeme našim žákům nadstandardní přístup.
 • Maximální počet dětí v jednom ročníku je 14.
 • Dětem se věnujeme individuálně a s respektem k tomu, co potřebují.
 • Umíme dát žákům dostatek času, aby vlastním tempem došli k poznání.
 • Vyučování probíhá formou projektů, naše výuka je integrovaná.
 • Dáváme dětem prostor pro uvědomění souvislostí a návazností.
 • Rádi učíme žáky venku a tak, aby vše mohli vidět a osahat si to.
 • Ve škole nezaslechnete zvonění na hodinu.
 • Objevujeme a rozvíjíme jejich talenty a pomáháme s osobním růstem.
 • Pracujeme se slovním hodnocením včetně sebehodnocení i na vysvědčení.
 • Naším cílem je, aby naši žáci obstáli v reálném životě i budoucím světě.
 • Součástí areálu školy je výdejna obědů, školní družina a velká zahrada.
 • Dbáme na udržitelnost a do školy budeme zapojovat principy cirkulární ekonomiky.
 • Navazujeme spolupráce s inovativními firmami v oblasti moderních technologií.
 • Díky tomu všemu naši absolventi snáze naleznou své místo ve společnosti.

Pečlivě vybíráme způsob, jak se žáci budou učit

Psaní

U nás dostanete na výběr, zda se vaše dítě bude učit psát vázaným „psacím“ písmem nebo písmem Comenia Script. Číst vázané písmo ale učíme všechny děti.

Matematiku

Při matematice se zaměřujeme na schopnosti žáků a podle jejich potřeb kombinujeme různé přístupy k výuce matematiky tak, aby byla co nejlepší.

Angličtinu

Angličtinu se u nás děti učí již od 1. třídy v blocích, kdy s nimi vyučující mluví anglicky při běžné činnosti. Proces učení se tak probíhá přirozeně, jako u rodilých mluvčích.

Školné a provoz školy

Jsme soukromá škola, která dává důraz na přípravu dětí na budoucnost a jejich další životní směřování.

Školné za celý školní rok je 150 000 Kč.

Můžete ho platit:

 1. jednorázově za zvýhodněnou cenu 145 000 Kč.
 2. pololetně po 75 000 Kč.
 3. čtvrtletně po 40 000 Kč za 3 měsíce.

Školné zahrnuje výuku, vybavení didaktickými pomůckami, školní družinu, jednodenní výlety a exkurze.

V ceně školného není stravování a vícedenní akce.

Časový provoz školy

Škola se otevírá v 7:30.
Výuka probíhá od 8:30 do 12:30.
Školní družina začíná ve 12:30 a končí v 17:00.

Zavolejme si

Zarezervujte si termín nezávazného zavolání, kde se dozvíte:

Jak se u nás učí, jak bude probíhat školní rok 2024/25, jaké jsou možnosti přestupu na naší školu a další informace. Zároveň budete mít možnost se nás na cokoliv zeptat.

Povinně zveřejňované informace a dokumenty

Bude postupně doplněno.