Stále máme volná místa do 1. a 2. třídy. Napište nám e-mail a domluvíme se.

O nás

Seznamte se s naší filozofií a vizí i týmem.

Vizionářství

Spolupráce

Osobní rozvoj

Inovace

Kreativita

Laskavost

Tvoříme to, co nám dává smysl, aneb naše filozofie

Vzdělávání může mít mnoho podob. My jsme tu proto, aby naši žáci dostali kvalitní vzdělání, ale zároveň dokázali rozvíjet svůj potenciál. Nehodnotíme, respektujeme. Dbáme na to, aby byl každý náš žák sebejistý, znal svou hodnotu a uměl se vyrovnat i s nepříjemnými situacemi. Navazujeme na práci rodičů, kterou se svým dítětem odvádějí doma, a pokračujeme v respektující výchově po celou školní docházku.

Jsme otevřeni novým možnostem a nebojíme se dělat věci jinak.

Kam směřujeme aneb naše vize

Přejeme si, aby se naši žáci do školy těšili, viděli své pokroky a cítili nadšení z učení. Stejně tak usilujeme o to, aby rodiče měli jistotu, že se o jejich děti skvěle staráme a připravujeme je nejlépe, jak to jen jde na nejistou budoucnost. Snažíme se o to, aby naši školu opouštěli žáci, kteří si umějí poradit v reálném světě, kriticky přemýšlejí nad velkým množstvím informací, které přináší dnešní doba, a zvládnou se rychle zorientovat v jakékoliv situaci. Tuto formu vzdělávání bychom chtěli do budoucna poskytovat co nejvíce dětem.

Připravujeme děti na budoucnost, ve které se budou cítit úspěšně.

Pomalu rosteme aneb náš příběh

Základní škola Děti budoucnosti vyrostla ze stejnojmenného projektu, který v roce 2019 založila Vendula Pecková. Ten pomáhá rodičům i učitelům rozvíjet talenty dětí a budovat jejich sebejistotu. Naše škola je místem, kde principy projektu ožívají při každodenním vyučování.

Škola se stala realitou i díky náhodě, kdy se na jedné akci seznámila Vendula s Barborou. Bára totiž do školy přinesla 10 let zkušeností s učením v alternativních školách a zastřešila celou pedagogickou koncepci školy. Navíc Bára už jednu soukromou školu spoluzakládala. Proto přesně věděla, jaké kroky je třeba podniknout, aby se škola stala co nejdříve skutečností.

Spolupráce těchto dvou nadšených inovátorek byla ideální kombinací pro to, aby mohla škola 21. století rychle vyrůst a fungovat. A tak v roce 2024 škola Děti budoucnosti zahájila svůj provoz.

Učíme žáky umění pracovat ve skupině, fungovat v kolektivu, ale zároveň zůstat jedinečnými.

Jak bude škola Děti budoucnosti vypadat za pár let?

Každý rok se základní škola rozroste o jeden ročník, za 8 let tedy budou vycházet první absolventi. Zajistíme vzdělání pro děti od 1. do 9. třídy. Ke škole časem přibude i volnočasové centrum. V následujících letech otevřeme pobočky základní školy v dalších krajských městech.

Do pěti let plánujeme založit i střední školu se zaměřením na pedagogiku a udržitelnost. Pokud budou naše absolventy základní školy tato témata zajímat, budou u nás moci pokračovat ve studiu i na střední škole Děti budoucnosti. Naším snem je založit také vysokoškolský obor se zaměřením na pedagogiku a inovovat tak školství úplně od základů.

Kdo stojí za školou?

Škola Děti budoucnosti, Praha 12 Kamýk

PhDr. Barbora Bažilová, MBA

Ředitelka školy a zakladatelka
reditelka@skoladetibudoucnosti.cz

Vystudovala jsem pedagogickou fakultu, kombinaci matematika-francouzský jazyk, dále personální řízení na VŠE a MBA ve francouzštině. Pokládám se za neúnavnou inovátorku a hybatelku změn ve vzdělávání. I proto jsem pomáhala zakládat jednu soukromou školu v Praze a nyní jsem ředitelkou i zakladatelkou druhé. Naplňuje mě následovat intuici, hledat nové inspirace a spouštět a zkoušet nové věci.

Jako pravá multipotenciálka mám poměrně široký záběr i bohaté zkušenosti se vzděláváním dětí napříč věkovým spektrem ve školských zařízeních i mimo ně.

S manželem a 3 dětmi žijeme v Praze v Modřanech.

Škola Děti budoucnosti, Praha 12 Kamýk

Mgr. Bc. Vendula Pecková

Garantka osobního rozvoje dětí a zakladatelka
metodicka@skoladetibudoucnosti.cz

Na začátku byl projekt Děti budoucnosti. . Vize o propojování školek, škol, učitelů, rodičů i dětí ke vzájemnému porozumění a úsilí o to, aby si děti byly vědomy svých silných i slabých stránek a pracovaly s nimi ve svůj prospěch.Děti budoucnosti jsem zakládala v roce 2019 a během let se mnou projekt ušel velký kus cesty.

Vytvořila jsem sebepoznávací hry pro děti i dospělé, akreditovala u MŠMT dvouletý výcvik Profesionál v přípravě dětí na úspěšnou budoucnost, vytvořila online kurzy pro rodiče a poskytla nespočet osobních konzultací. Pravidelně pracuji s dětmi na 2. stupni základní školy a pomáhám jim najít tu nejlepší střední školu v souladu s jejich osobností.

Vystudovala jsem sociologii, získala certifikát Koučka ve výchově a vzdělávání a absolvovala terapeutický výcvik. Sama mám 3 děti a žiji s nimi v Praze na Zbraslavi.

„Věřím tomu, že každý z nás je talentovaný a každé dítě je jedinečné.“

Koukněte co se u nás děje: